När krisen kommer är det viktigt att ha en plan

En dramatisk händelse kan få stora konsekvenser både för den drabbade, och för omgivningen. Oavsett om en kris är liten eller stor, om det handlar om en föreningskris eller en samhällskris så är det av största vikt att situationen hanteras med omsorg och kunnande.

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2023

Men vad gör man då, när krisen är framme? Och vem gör det? Redan innan en kris inträffar bör man ha en krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik och trygg krishantering. För när läget är skarpt finns det inte alltid tid och kapacitet att tänka ut en bra strategi.

Ta fram en krisplan

För att hjälpa din förening har RF-SISU tagit fram ett material som hjälper ledningen i föreningen att ta fram en krisplan. Har föreningen redan en krisplan kan materialet vara ett hjälpmedel för att se över den redan befintliga krisplanen.

Ladda ner materialet här Pdf, 171 kB. (länk till ett dokument)

Gör det som en lärgrupp

Framtagande av en krisplan genomförs med fördel i formen lärgrupp. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent för att komma i gång med eller få stöd kring lärgruppsarbetet.

Osäker på vad en lärgrupp är? Läs mer om lärgruppen som form på vår webbplats.

Sidan publicerades: 26 oktober 2023

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.