Stöd för klimatinvesteringar via Klimatklivet

Mellan den 18 och 29 september 2023 kan idrottsföreningar ansöka om stöd för klimatåtgärder som minskar den fossila energianvändningen. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta, exempelvis investeringar som leder till minskad energianvändning.

Sidan uppdaterades: 14 september 2023

Det kan exempelvis handla om laddstolpar, laddbara arbetsmaskiner eller byte av uppvärmningssystem. Eller att fasa ut fossil energi så som diesel, bensin och olja, eller genom minskad energianvändning. Stöd ges ej till solceller eller annan elproduktion.

Då stödet riktar sig till alla sektorer så är konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad. Idrottsföreningar i Sörmland kan få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller.

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder mellan den
18 – 29 september 2023.

Här hittar ni:

Projekten som är klara senast den 30 juni 2024 kommer hanteras först. Men det går även att ansöka för projekt som har en längre genomförandeperiod. Ansökningsformulären finns tillgängliga från den 18 september. Ni hittar då till ansökan via denna länk. Men redan nu är det bra att läsa in sig på vad som kan behöva tas fram.

Sidan publicerades: 14 september 2023