Brist på träningstider hos var fjärde anläggning

Var fjärde idrottsförening i Sörmland upplever ett stort behov av fler träningstider. Bristen på tider tvingar nästan lika många föreningar att säga nej till nya medlemmar. De föreningar som drabbas värst är de med flest barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades: 4 september 2023

Riksidrottsförbundet (RF) har med detta fördjupat sig i frågan för att synliggöra var problemet är som störst. Tre aspekter är särskilt tydliga vad gäller brist på tider; var i landet du bor, vem föreningen riktar sig till, och ägandeförhållanden. Resultaten visar att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på upplever överlag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

Ännu mer oroande är att föreningar med större andel medlemmar som är barn och ungdomar – desto vanligare är det att föreningen har problem att hitta tillräckligt med tider. Skillnaden är dessutom stor. I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever knappt hälften (43 procent) att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med 15 procent som upplever samma behov av föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.


Gabriel Larsson ansvarig för anläggningsfrågor på RF-SISU Sörmland:

- En orsak till problemen är att planeringen av idrottsytor inte har gått i samma takt som bostadsbygget, det gäller ju såklart oss i Sörmland också. Nya stadsdelar och kvarter byggs och i vissa fall glöms idrotten bort. Utöver det finns det också många idrottsanläggningar i distriktet som är i stort behov av renoveringar. Många anläggningar är idag femtio till sjuttio år gamla och har inte underhållts. Vissa har tvingats stänga och fler anläggningar kan komma att behöva stängas.

- I förlängningen kommer det här påverka våra föreningars möjlighet att bedriva sin (ideella) verksamhet i den utsträckning som de önskar. Föreningar kommer tvingas skära ner på tider och/eller säga nej till nya medlemmar. Det påverkar såklart den enskilda individen som kanske får avstå från att vara med på aktiviteten som den vill, berättar Gabriel Larsson.

I Sörmland är det hela 39% av föreningarna som upplever brist på att få tider uppdelat på andel barn och ungdomar i föreningen.

Tillgången är en avgörande faktor

– Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället. Många föreningar gör vad de kan för att få ihop sina scheman, men barn och ungdomar kan inte anpassa sig som vuxna säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

För föreningen blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

– Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.
 

För att lösa problemet så anser Riksidrottsförbundet att följande behöver göras:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppen för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

 

RF-SISU Sörmland ansvarar för att fördela anläggningsmedel i vårt distrikt. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer? Eller vill ni läsa mer om hur arbetet med anläggningar bedrivs?

Läs mer om arbetet med anläggningar här

Sidan publicerades: 4 september 2023