Riksidrottsmötet 2023 är över
- en sammanställning

I tre dagar pågick Riksidrottsmötet 2023 och givetvis har en rad viktiga beslut tagits. Främst inom områden som rör anslag till idrottsrörelsen, arbetet kring elitidrotten och kring ramarna för trygg idrott. Dessutom välkomnades tre nya medlemmar till idrottsfamiljen och även en ny ordförande, Karl-Erik Nilsson, valdes.

Sidan uppdaterades: 30 maj 2023

Riksidrottsmötet (RIM) är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsstämmor som genomförs vartannat år.

Ny ordförande
På tredje och sista dagen valdes Karl-Erik Nilsson in som ny ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samtidigt som tidigare ordförande Björn Eriksson tackades av.

"Det är laget före jaget - vi talar från kavaj till overall och det får vi inte glömma bort"
- det är några av medskicken som avgående Björn Eriksson gav.

"Nu ser jag fram emot att tillsammans med resten av styrelselaget formulera arbetet framåt och se hur vi tillsammans med specialidrottsförbunden kan göra gemensamma insatser för att stärka idrottsrörelsen."
- säger nya ordförande Karl-Erik Nilsson.

Beslut
Andra beslut under helgen gällde bland annat motioner kring arbetet med trygg idrott där RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar och ta ett helhetsgrepp i frågan.

Stämman beslutade även om fortsatt utveckling av stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté inom ramarna för det som kallas Elitidrott2030.

RF-stämman fattade också beslut om att bifalla delar av en motion från Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet. Beslutet innebär att Riksidrottsstyrelsen tillsammans med specialidrottsförbund ska arbeta aktivt för att utöka anslaget till idrottsrörelsen.

Dessutom togs ett beslut om att upprätta en hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan, som bland annat presenterar hur idrottsrörelsen bidrar till målen i Agenda 2030.

Nya förbund
Riksidrottsmötet röstade in nya medlemmar i Riksidrottsförbundet:
- Svenska Förbundet för Funktionell Fitness
- Svenska E-sportförbundet

Sveriges Schackförbund fick bifall för sin ansökan till SISU Idrottsutbildarna.


Förtjänsttecken
Förtjänsttecken delades ut till 100 personer under helgen, det är den högsta utmärkelsen som delas ut inom svensk idrott. En av mottagarna var en sörmlänning: Christer Magnusson, Svenska Simförbundet. För sitt mångåriga engagemang, nämligen 30 år som ledare.

 

Sidan publicerades: 30 maj 2023