IdrottOnline - Administration

Sidan uppdaterades: 20 februari 2023

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem. Tanken är att alla delar inom idrottsrörelsen ska hitta allt på ett och samma ställe. Oavsett om det gäller webbplats, medlemsregister, ansökan för LOK-stöd, utbildningsadministration eller tävlingar. RF-anslutna föreningar får tillgång till IdrottOnline helt kostnadsfritt.

Administration Grund

Den här utbildningen ger dig en grundlig insikt i IdrottOnline. Du får lära dig hur du administrerar medlemsregister, grupper, LOK-stöd med mera. Du får introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret.

En del av innehållet

• IdrottOnline-systemet • medlemsregistret • lägga till nya medlemmar • roller • grupper • LOK-stöd.

Administration Fortsättning

En utbildning för dig som har arbetat och känner till grunderna i förening/förbundsadministrationen i IdrottOnline. Du får fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och övriga administrativa moduler i IdrottOnline – LOK-stöd, Idrottslyft, Utbildningsmodul.

En del av innehållet

• LOK-stöd med närvaroregistrering • Idrottslyftmodulen • utbildningsmodulen • gruppadministration.

Målgrupp

Grund: Klubb- och huvudadministratörer i föreningen. Personer som ska arbeta med föreningens medlemsregister.

Fortsättning: Klubb- och huvudadministratörer i föreningen.

Tidsåtgång

2-3 timmar.

Utrustning

Dator och inloggningsuppgifter till IdrottOnline.

Lämna bokningsförfrågan

Denna utbildning kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig.

Sidan publicerades: 2 november 2022