Digitala Workshops i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 8 februari 2024

Möt RF-SISU Sörmland i digitala workshops med idrottens eget administrationsverktyg, IdrottOnline, som tema.

Vi erbjuder föreningar ett kompetenslyft inom IdrottOnline i form av workshops då ni kan arbeta med er föreningsadministration med stöd av RF-SISU Sörmlands experter i systemet.

Ditt behov styr

Respektive workshop inleds med en genomgång utifrån ett visst tema, exempelvis närvaroregistrering, LOK-stödsansökan eller utbildningsmodulen. Därefter har vi en öppen frågestund där deltagarnas frågor styr. Under frågestunden kan du exempelvis ställa frågor kopplat till IdrottOnlines medlemsregister eller om du behöver hjälp med hur man registrerar LOK-stöd, hur men registrerar sin utbildningsverksamheten i föreningen eller hur man gör för att skicka in en återrapport när det gäller Idrottsmedel.

Målgrupp

Personer inom föreningen som hanterar IdrottOnline, medlemsregister, LOK-stöd och/eller utbildningsverksamhet.

Utbildningstillfällen 2024

Alla workshops genomförs i det digitala verktyget Microsoft Teams.

OBS! Glöm inte bort att ange din mejladress när du anmäler dig via IdrottOnline så att vi kan skicka ut möteslänken till dig.

Sidan publicerades: 2 november 2022

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU DELTAR

För att du ska kunna ta del av workshopen på bästa sätt ska du ha inloggningsuppgifterna till föreningens IdrottOnline-sida tillhands, du känner dig någorlunda bekväm med verktyget och sitter vid en dator. Förbered gärna vilka frågor du vill ha hjälp med så att vi på ett smidigt sätt kan hjälpa dig vidare i IdrottOnline.