Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 27 november 2023

Grundutbildningen ger dig som förtroendevald i en föreningsstyrelse grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.

Mål och syfte

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen administrationen

Målgrupp

Föreningsledare i exempelvis rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller andra roller där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Omfattning

Totalt ca 13 utbildningstimmar (egenstudier + en gemensam halvdag/kväll).

Genomförande

Utbildningen består av egna studier med stöd av en utbildningswebb, häftet Föreningsledning, reflektionsfrågor samt minst en sammankomst (fysisk eller digital) där lärdomarna från egenstudierna tas vidare. Eventuellt datumsatta utbildningstillfällen hittar du i vår sökfunktion på webbplatsen.

Om du vill boka utbildningen kontaktar du din förenings idrottskonsulent eller så lämnar du ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 2 november 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.