Tips för digitalt lärande

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Här har vi samlat verktyg och inspiration för hur vi kan möta er och hur ni i er förening kan möta varandra i digital form. Digitaliserad folkbildning och utbildning helt enkelt.

Vi på RF-SISU Sörmland vill skapa möjligher för människor att mötas. Oftast sker möten och utbildningar fysiskt, men digitala verktyg har gett oss ökad flexibilitet kring hur vi kan samverka med varandra. Digitala verktyg kan användas på flera sätt kopplat till lärande. För förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion.

Verktyg och checklistor för digitala möten och utbildningar

På vår samlingssida för digitalt stöd har vi samlat tips och instruktioner som ska göra det enklare för dig och din förening att hitta verktyg som passar för större och mindre möten samt lärande i olika former. Där finner du också checklistor som kan vara ett bra stöd för din förening när ni planerar och genomför digitala träffar.

Besök vår samlingssida för digitalt stöd.

Digitala möjligheter i vår verksamhet

Digtala föreningsbesök

RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter besöker gärna dig och din förening på er hemmaplan, men vi kan också träffas digitalt. Vi kopplar helt enkelt upp oss och möter er, precis som vanligt. Kontakta oss för att boka ett besök av oss, fysiskt eller digitalt.

Kontakta våra idrottskonsulenter.

Digitala lärgrupper

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor träffas för att samtala, lära mer om eller utveckla något tillsammans. Det är en enkel och flexibel metod som passar i många sammanhang. Alla deltagare behöver ha tillgång till det digitala verktyget för att kunna delta fullt ut.

Så här kommer du igång med digitala lärgrupper.

Det här är en lärgrupp.

Utvecklingsprocesser i digital form

RF-SISU Sörmland har idrottskonsulenter som är utbildade processledare. Att få stöd av oss brukar vara uppskattat när din förening eller ditt förbund vill kraftsamla för att stärka organisationen, strukturen och utveckla er verksamhet.

Det är fullt möjligt att genomföra utvecklingprocesser digitalt. Våra kompetenta processledare leder arbetet mot ert uppsatta mål, även om det är mer utmanande med digtala processer än när gruppen träffas fysiskt. Det ställs högre krav på verktyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För processarbeten rekommenderar vi verktyg som kan bryta upp diskussionen i mindre grupper.

Den här hjälpen kan ni få av våra processledare.

Digitalt deltagande i våra kurser och föreläsningar

Vi på RF-SISU Sörmland bjuder in till idrottsövergripande föreläsningar och kurser, i många av dem går det också att delta digitalt. Alla våra aktuella kurser och utbildningar hittar du i vår utbildningsguide. I informationen för respektive kurs eller föreläsning ser du om den går att ta del av digitalt.

Kunskapswebbar

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade kunskapswebbar.

Länk till kunskapsportalen

Digitala kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan lära sig nya saker genom att ta del av kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Hör med din idrottskonsulent om hur ni kan gå till väga för att berika verksamheten med kultur i digital form.

Kontakta våra idrottskonsulenter.

 

Sidan publicerades: 24 oktober 2022