Digitala lärgrupper

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Det går utmärkt att genomföra lärgrupper digitalt. Det ni behöver är ett gemensamt digitalt verktyg som fungerar för alla - där alla kan delta och interagera samtidigt.

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor träffas för att samtala, lära sig mer om eller utveckla något tillsammans. Det är också viktigt att det finns en lärgruppsledare - som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

Det ni behöver för att genomföra en digital lärgrupp är:

  • Utse en lärgruppsledare. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet och ha svar på alla frågor, utan hjälper till att leda samtalet framåt, håller i tråden och se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen.
  • Välj ett digitalt verktyg som passar er och tillåter interaktion mellan deltagarna.
    Se några förslag på verktyg här.
  • Alla ska kunna delta samtidigt. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp hos oss är att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Om lärgruppen genomförs digitalt innebär det att deltagarna kopplar upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp. Asynkron verksamhet, dvs att deltagarna inte är uppkopplade samtidigt är inte bidragsberättigad.
  • Gör en plan för lärgruppen. För att kunna rapportera träffarna som en lärgrupp hos oss krävs att det finns en plan för vad lärgruppen ska handla om. Planen godkänns via din idrottskonsulent alterativt utbildningsansvarig i din förening.
  • Skapa engagemang och involvera alla deltagare. Precis som i en fysisk lärgrupp bygger samtalet på att alla deltagare ska ha möjlighet att delta och bli involverade i samtalet. Här har lärgruppsledaren är viktig funktion.
    Läs mer om lärgruppsledarens roll.

Kom igång med digitala lärgrupper

För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vid dig gärna. Vi kan ge råd kring digital pedagogik, bra arbetssätt och digitala verktyg som passar bra för lärgruppen.

Kontakta din idrottskonsulent för stöd, hjälp och råd.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022