Redovisning och bokföring

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

RF-SISU Sörmland hjälper dig med kunskap och stöd om föreningens redovisning och bokföring. Vi erbjuder utbildningar och har sakkunniga som kan ge råd och guidning.

Idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen - annars riskerar de bestraffning. Riksidrottsförbundet(RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete. Bland annat har Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan, med information, rådgivning och förslag till förenklat årsbokslut, tagits fram.

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningnar. När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att se till att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokföring

Vi vet att ekonomihanteringen många gånger känns betungande både i förbund och förening och vi försöker därför hitta partners som tillsammans med oss kan bidra med att underlätta detta. RF har idag två erbjudande kring bokföring och fakturering.

Fortnox

Fortnox erbjuder bokföring, fakturering och attest till samtliga organisationer inom svensk idrott som är anslutna till RF.

Mer om Fortnox erbjudande

Visma

Oavsett om du är kassör i en vägförening, bostadsrättsförening eller barnens idrottsförening kan du enkelt sköta bokföringen med Visma eEkonomi för föreningar. Ett bokföringsprogram för ekonomiska och ideella föreningar.

Mer om Vismas erbjudande

E-bokföring via Swedbank

I vårt samarbete med Riksidrottsförbundet erbjuder vi banktjänster till förbund och föreningar. Erbjudande till idrottsföreningar anslutna till Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet

Mer om Swedbanks e-bokföring

Banktjänster

Idrottsföreningar erbjuds bland annat en trygg och enkel helhetslösning för att hantera föreningens ekonomi. Erbjudandet består av ett antal bastjänster som konto, bankgiro, internetbank och mobilbank företag. Bland tilläggstjänsterna finns bland annat Swish, bankkort business och e-bokföring. Genom Swedbanks e-bokföring bokför du direkt från föreningens bankkonto i internetbanken och slipper därmed dubbelarbete och får mer tid över till annat.

Mer om föreningserbjudande Idrott

För special- och distriktsidrottsförbund finns ett avtal om banktjänster mellan Swedbank och RF som innehåller ett heltäckande koncept gällande förbundens hantering av sin ekonomi.

För special-, distrikt- och specialdistriktsidrottsförbund finns även ett avtal om Visa businesskort med betalansvar för antingen förbund eller individ.

Mer om Swedbank och Sparbankernas erbjudanden till idrotten

Sidan publicerades: 21 oktober 2022