Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 8 juni 2023

Medlen för projektstöd Återstart 2022-2023 är förbrukade. Vi kommer därför inte kunna bevilja fler ansökningar.

Syftet med detta projektstöd var att stimulera uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Idrottsföreningar fick med detta stöd möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet var att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

I nuläget finns det inga besked om nya medel för Återstart inför perioden 2023-2024.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022