Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 28 februari 2023

Vi på RF-SISU Sörmland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

RF-SISU Sörmand ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer nedan? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Du finns sex olika stöd att söka inom anläggningsstödet:

Så ansöker ni om anläggningsstöd eller stöd till utrustning för Parasport

  • Steg 1. Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta i första hand er idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland. Se även över riktlinjerna för projektstöd anläggning som du kan ladda ner här.
    Föreningens idrottskonsulent kommer i sin tur koppla in Gabriel Larsson som är ansvarig för anläggningsstödet hos oss och som kommer att hjälpa er vidare i processen. Han når ni på telefon 010-476 42 55 eller e-post: gabriel.larsson@rfsisu.se. Gabriel gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.
  • Steg 2. När ni bollat er idé med er idrottskonsulent och Gabriel och fått ett klartecken är det dags att skicka in ansökan. Det gör ni Idrottonline, enligt följande instruktioner.

Ansöknings- och beslutsperioder för anläggningsstödet

Nedan finner du RF-SISU Sörmlands sökperioder för anläggningsstödet. De anger när sista ansökningsdagen är för de tre sökperioderna vi har under 2023 samt när du får svar på föreningens inskickade ansökan.

Sista ansökan för period 1: 5 mars
Beslutsmöte: 24 mars

Sista ansökan för period 2: 7 maj
Beslutsmöte: 1 juni

Sista ansökan för period 3: 1 oktober
Beslutsmöte: 27 oktober

Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket. Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

RIKTLINJER PROJEKTSTÖD IF: ANLÄGGNING

Här kan du ladda ner och läsa riktlinjerna för stödet i sin helhet.