LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

LOK-stöd finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar i Sörmland som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år kan söka stödet.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. När ni närvaroregistrerar era aktiviteter digitalt i webb eller app förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan i ÌdrottOnline och skicka in den.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Sista ansökningsdag

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Enligt LOK-stödsföreskrifterna §8 riskerar en förening att ansökan avslås om den inkommer för sent.

Observera att sista ansökningsdag gäller för både ansökan och eventuell tilläggsansökan. Däremot går det bra att göra en tilläggsansökan under förutsättning att både den och huvudansökan är inskickade senast den 25 februari/25 augusti.

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.

Tänk också på att ju tidigare man skickar in sin ansökan, desto större chans har föreningen att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker en vecka efter sista ansökningsdag.

Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Ny närvaroregistrerings app; LOK

Lagom till vårens aktiviteter (2021) har den nya appen för digital närvarorapportering lanserats vilket gör det ännu enklare för ledare att registrera närvaron.


Den nya appens syfte är att ledare av LOK-aktiviteter kan registrera närvaro digitalt. Till skillnad mot den tidigare IdrottOnline-appen har den nya appen ingen utbildningsdel, utan fokuserar enbart på LOK-närvaroregistrering. Målet är att den nya appen ska vara enkel och tydlig.

Den hittas där appar finns och heter LOK.

Läs mer på idrottonline.se om appen och hur den fungerar.

Information kring LOK-stöd för nyanlända som saknar personnummer

Nyanlända i Sverige är en aktuell fråga. Personer som är nya i landet har ännu inget personnummer, och RF vill betona att dessa ändå kan godkännas för LOK-stöd, då det rimligen inte går att kräva personnummer av någon som ännu inte fått ett sådant.

Fyll i födelsedata XXXXXXXX-XXXX och bocka i "ofullständigt personnummer" och "utländsk person". Då får ni upp ett nytt formulärfält som heter nationalitet, där väljer ni vilket land er nya medlem kommer ifrån.

Förändringar av LOK-stödet 2023

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödsregler. Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen. Läs mer på rf.se

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller funderingar kring LOK-stödet är du alltid välkommen att kontakta vår IT samordnare Carina Andersson via 010-476 42 73 eller carina.andersson@rfsisu.se.

Det går också bra att kontakta Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp som du når antingen via lok@sisurf.se eller via telefon på 08-699 61 50, knappval 3, mån-fre kl 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-12.30.

Mer information om LOK-stödsregler, hur man importerar aktiviteter från externa system samt instruktioner hur man närvaroregistrerar hittar du på rf.se.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

LOK-stödet förändras

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 juli 2023. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025.

SÅ FUNGERAR DIGITAL NÄRVAROREGISTRERING

SÅ FUNGERAR DIGITAL NÄRVAROREGISTRERING

Nu finns den nya LOK-appen att ladda ner på AppStore och Google Play.