Andra finansieringsmöjligheter och bidrag

Sidan uppdaterades: 19 april 2024

Utöver RF-SISU Sörmlands och Riksidrottsförbundets ekonomiska stöd och bidrag finns många andra finansieringsmöjligheter och bidrag att söka för idrottsföreningar i distriktet. Nedan följer några exempel.

Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonde beviljar stöd till förnyelse och utveckling av idrottsverksamhet för barn, ungdomar och funktionshindrade.

På Arvsfondens hemsida kan du läsa mer om stödet.

EU-stöd och Leader

Det finns många program och fonder inom EU som ger idrotten i Södermanland bra förutsättningar till att finansiera nya, och oprövade utvecklingsprojekt. Här kan du utveckla din förening eller medarbetare med stöd från EU.

Kommunala bidrag

Kommunerna erbjuder ofta idrottsföreningar stöd i olika former. Till exempel aktivitetsstöd, hyresfria lokaler samt olika bidrag som hyresbidrag, driftsbidrag, ledarutbildningsbidrag med mera. Kontakta din kommun i distriktet för mer information.

Stöd till lokal ungdomsverksamhet

Ungdomsstyrelsens bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Det är regeringen som formulerar syftet med bidragen. De fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Här kan du läsa mer om bidraget.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022