Man orienterar i skogen och kollar på sin karta. 

Strategi 2025

Sidan uppdaterades: 23 maj 2024

RF-SISU Småland jobbar tillsammans med idrottsrörelsen med Strategi 2025, som är ett förändringsarbete. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Utvecklingsresor

För att nå målen i Strategi 2025 har den svenska idrottsrörelsen valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor, i Småland har vi även lagt till en sjätte resa - "Idrotten gör Småland starkare". Tillsammans stakar resorna ut vägen mot framtidens idrott. De olika utvecklingsresorna är:

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål.

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

RF-SISU Småland har även kompletterat med en sjätte utvecklingsresa för Småland

Med cirka 300 000 medlemmar och 50 000 ideella ledare i 1 700 idrottsföreningar i 70 idrotter är småländsk idrott en mycket viktig samhällsaktör. 2025 har RF-SISU Småland utvecklat sitt samspel med regionala och lokala aktörer ytterligare när det gäller folkhälsa, anläggningar/idrottsmiljöer, elitidrott, besöksnäring med mera.

Ta kontakt med RF-SISU Smålands idrottskonsulent i din kommun om din idrottsförening eller ditt idrottsförbund vill bolla idéer kring arbetet med Strategi 2025.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.