Foto: Gruppdiskussion vid Idrottsforum Kalmar 2021

Idrottsforum Kalmar

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

I oktober 2021 genomfördes för andra gången Idrottsforum Kalmar. Under rubriken ”Idrotten gör Kalmar starkare" diskuterade kommunens föreningar den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och kultur- och fritidsförvaltningen, Kalmar kommun, var gemensamma värdar för Idrottsforum. 60 deltagare samlades i Guldfågeln Arena i Kalmar för att samtala kring den lokala idrottens villkor. Lokala politiker var representerade, och i ”rundabordssamtal” fick ledare från 30 olika föreningar ställa frågor, och berätta om sina utmaningar.

För att ringa in samtalen något hade arrangörerna bestämt tre teman:

  • Idrott hela livet
  • Idrott och evenemang
  • Inkluderande och jämställd idrott

I varje samtalsgrupp deltog ca åtta personer, så alla hade möjlighet att komma till tals.

Dokumentation

Diskussionerna dokumenterades och går att ta del av härintill.

Idrottsforum Kalmar 2023

En snabb utvärdering bland deltagarna visade tydligt att Idrottsforum Kalmar gärna får återkomma. Troligen genomförs Idrottsforum Kalmar under 2023.

Sidan publicerades: 1 december 2022

Kontakt

Nicklas Wiberg

Idrottskonsulent

036-34 54 24

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Kalmar kommun samt frågor som rör elitidrott i Småland.

Symbol för Idrottsforum Kalmar