Foto: Panelsamtal på Idrottsforum Jönköping 2022, under ledning av SVT-profilen Staffan Lindeborg.

Idrottsforum Jönköping

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Idrottsforum Jönköping är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten.

Idrottsforum Jönköping har genomförts fyra gånger sedan 2018. Under rubriken ”Idrotten gör Jönköping starkare" har kommunens föreningar diskuterat den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, arrangerar Idrottsforum, där idrottsföreningar kan diskutera sina frågor med kommunala politiker.

2018 och 2019 genomfördes Idrottsforum Jönköping på Kungsporten i Huskvarna, med cirka 90 deltagare. På grund av pandemin tvingades vi ha ett digitalt möte 2021, men i mars 2022 var vi Idrottsforum tillbaka på "riktigt". Denna gång i huskvarna Folkets Park.

Dokumentation

Diskussionerna har dokumenterats och går att ta del av härintill.

Sidan publicerades: 1 december 2022

Kontakt

Joakim Walltegen

Kommunikatör

036-34 54 09

Ansvarsområde: intressepolitik, grafisk profil, press och media

Plan för idrott 2018–2023

Jönköpings kommuns ”Plan för idrott 2018- 2023” ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Dokumentet ska visa på kommunens samlade viljeinriktning, dess ambitioner, utvecklingsbehov inom idrottsområdet samt några konkreta åtgärder.

Plan för Idrott 2018-2023 (Jönköpings kommuns hemsida)