Integration och mångfald

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

I Småland har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både den småländska idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Din förening kan söka medel hos RF-SISU Småland för att arbeta med inkludering.

RF-SISU Småland vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration.

Sök verksamhetsstöd inkludering

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en mer inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen.

Här kan du läsa mer om att söka verksamhetsstöd inkludering

Sök inkluderingsmedel

RF-SISU Småland har medel för att stödja föreningarnas arbete. Det sker via dialog och gemensam genomförandeplan.

Här kan du läsa mer om att söka inkluderingsmedel Pdf, 590 kB.

Exempel på inkluderingssatsningar

IFK Kalmar

I filmklippet berättar IFK Kalmar hur de har arbetat med inkludering.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund

Här kan du läsa vår artikel om Småland- Blekinge Basketbollförbunds arbete med "Easy basket" som blivit möjligt tack vare inkluderingsstöd. ”Easy Basket” är en enklare form av basket och har lett till att man rekryterar fler aktiva och ledare till basketen.

Växjö Bollklubb - Tigerklubben

Här kan du läsa vår artikel om Tigerklubben är ett projekt för att skapa en meningsfull fritidsaktivitet för barn i åldern 9-12 år på området Teleborg i Växjö.

Jobba med inkludering

Många idrottsföreningar i Småland har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter.

Kontakta er idrottskonsulent för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns möjligt att ta del av.

Kunskapswebben "Trygg och inkluderande idrott"

Riksidrottsförbundet har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Informationsmaterial på olika språk

Foldern "Idrott – en bra start i livet" finns på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Foldern finns även i digital form på ukrainska och ryska

Texterna i foldern förklarar på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. Foldern finns även i tryckt version och kan beställas kostnadsfritt via service@rfsisu.se

Ladda ner foldern med alla språken

Video med teckenspråkstolkad version

På rf.se hittar du foldern i textversioner för varje språk


Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Kontakt

Eva Kindstrand Ströberg

Idrottskonsulent

036-34 54 26

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommun samt frågor som rör inkludering i Småland.

Kontakt

Albin Borg

Idrottskonsulent

036-34 54 18

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Oskarshamn och Högsby kommun samt frågor som rör inkludering i Småland.

Informationsblad om inkluderande idrott 2022–2023

Informationsblad om inkluderande idrott 2022–2023

"Idrott - en bra start i livet"

Foldern "Idrott – en bra start i livet" finns på olika språk. Foldern kan även beställas kostnadsfritt via service@rfsisu.se