Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 28 november 2023

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Regeringen tillför ett stöd på 100 miljoner kronor till idrottsrörelsen för satsningen på Idrottsklivet. Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva RF-SISU distrikt och 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutande strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Målet

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Under hösten 2023 har den lokala planeringen kommit i gång i de 61 utvalda områdena. Riksidrottsförbundet fördelar medel till Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten, som i sin tur gör bedömningen vilka resurser och medel som går till idrottsföreningarna utifrån de planerade insatserna.

Vill du veta mer om Idrottsklivet?

Läs mer på Riksidrottsförbundet hemsida

Idrottsklivet i Småland

I Småland görs satsningen inom två områden: Araby i Växjö och Råslätt i Jönköping. Mer information kommer inom kort.

Mer om:

Sidan publicerades: 28 november 2023

Kontakt

Jonas Blomqvist

Idrottskonsulent

036-34 54 20

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Växjö kommun samt frågor som rör jämställdhet och tränarutbildningar i Småland.

Kontakt

Linda Bengtsson

Idrottskonsulent

036-34 54 04

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Jönköpings kommun.