Stor folkskara går i ett pridetåg med prideflaggor och håller upp en skylt som säger "Idrottsrörelsen gör Sverige starkare"

Idrott och HBTQ+

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023

RF-SISU Småland vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

HBTQ+ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar än de fyra i hbtq. För oss på RF-SISU Småland är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Vad betyder regnbågssymbolerna inom idrottsrörelsen?

Att använda regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I "Idrotten vill" som är idrottsrörelsens idéprogram finns beskrivet att alla har rätt att vara med.

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill, det handlade om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald.

Många föreningar använder regnbågsbindel eller regnbågsfärgade hörnflaggor som ett sätt att aktivera värdegrunden, att visa upp det man redan står för. Att använda exempelvis regnbågsbindel är att visa att föreningen och laget står för de grundläggande värderingar som idrotten vilar på. Att visa upp sin värdegrund genom regnbågssymboler spelar stor roll för hbtq-personers upplevelser av att passa in i idrotten eller inte. Det kan också spela stor roll för andra människor som vill vara säkra på att föreningen är en förening som inkluderar.

Runt om i Sverige deltar föreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund i Pride-parader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Prata om HBTQ+ i din förening – samtalsunderlag

RF-SISU Småland har tagit fram ett samtalsunderlag som grund för diskussioner inom föreningar kring värdegrund och regnbågsfärger.

Läs samtalsunderlaget "Vad står regnbågssymbolerna för" Pdf, 685 kB.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakt

Per Edén

Verksamhetschef – Jönköpings län

036-34 54 39

Ansvarsområde: Anläggning, idrott 65+, jämställdhet, inkludering

Kontakter i länen

Marcus Arvidsson, Kalmar län
Tel. 036-34 54 23
marcus.arvidsson@rfsisu.se

Jonas Blomqvist, Kronobergs län
Tel. 036-34 54 20
jonas.blomqvist@rfsisu.se