Stor folkmassa i sal
räcker upp sina händer. 

Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

RF-SISU Småland arbetar för att småländska idrottsföreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

Utbildning inom föreningskunskap

Här hittar du utbildningar som vi erbjuder inom föreningskunskap

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med cirka 20 000 idrottsföreningar, varav cirka 1 700 i Småland. Idrottsrörelsen är organiserad i 73 olika Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Småland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Stadgar: Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar, dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Kunskapen omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Till hjälp har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en mall för stadgar som föreningarna kan använda sig av. Många föreningar utgår från mallen och kompletterar med det som är viktigt och specifikt för den egna föreningen. RF:s stadgemall för idrottsföreningar

Årsmöte

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och på det mötet beslutar medlemmarna om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till om styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.
Här kan du läsa mer om hur ett årsmöte går till.
Här är en lathund inför föreningens årsmöte.


Fysiskt eller digitalt årsmöte
Ett årsmöte kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Grunden för ett bra digitalt årsmöte ligger i förberedelserna. Först och främst måste ni välja vilket eller vilka digitala verktyg ni vill arbeta med.
På Riksidrottsförbundets webbplats finns en ”klassificering” av digitala årsmöten och rekommendationer om vilket eller vilka verktyg som passar.

Frågor och svar

På den här sidan på rf.se finns svar på idrottsjuridiska frågor som Riksidrottsförbundets jurister fått från till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Administrativ service

RF-SISU Småland besitter bred kompetens och erbjuder rådgivning, stöd och service inom föreningskunskap till idrottsföreningar och idrottsförbund i Småland. Vi erbjuder stöd inom exempelvis löneadministration, idrottsjuridik, försäkringar, ekonomi och skatter.
Läs mer om vår administrativa service här

Sidan publicerades: 2 januari 2023

Kontakter i länen

Ansvarig kontaktperson för föreningskunskap:

Annelie Bengtsson, Kronobergs län
tfn 036-34 54 41
annelie.bengtsson@rfsisu.se

Övriga kontaktpersoner
Jönköpings län:
Susanna Hansson Öberg

tfn 036-34 54 25
susanna.hansson-oberg@rfsisu.se

Kalmar län:
Therese Möllevi

tfn 036-34 54 43
therese.mollevi@rfsisus.se

Anette Ellefsen, utbildningar och föreläsningar - föreningskunskap
tfn 036-34 54 49
anette.ellefsen@rfsisu.se