Gymnast tävlar under OS i Tokyo 2020. 

Elitidrott

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. RF-SISU Småland strävar efter att förse våra småländska elitidrottare med bästa möjliga förutsättningar.

I Småland finns utmärkta möjligheter att kombinera elitidrott och studier, både på gymnasie- och eftergymnasialnivå. RF-SISU Småland jobbar för att stärka elitidrotten i distriktet genom erfarenhetsutbyte och nätverk.

Elitidrott på gymnasiet i Småland

Det finns två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning. Runtom i Småland finns det gott om NIU, och sex idrotter har RIG:

Bowling – Brinellgymnasiet, Nässjö
Friidrott – Katedralskolan, Växjö
Orientering - Eksjö Gymnasium, Eksjö
Rodd – Sandagymnasiet, Jönköping
Simning – Sandagymnasiet, Jönköping
Skyttesport– Aleholm, Sävsjö

Läs mer om elitidrott på gymansiet på Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF). Elitidrottsvänliga lärosäten i Småland är Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Läs mer om RIU och EVL på Riksidrottsförbundets hemsida

Smålands tränarakademi

Idag finns i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län något som vi har valt att kalla Tränarakademin. Syftet med Tränarakademin är att skapa möjligheter till utveckling för tränare på högsta elitnivå. Vi vill också ge möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan elitsatsande föreningar i Småland och bidra med en mötesplats där coacher inom elitidrottsverksamheten kan höja sin kompetens ytterligare. Tränarakademin drivs av Centrum för idrottsutveckling.

För att anmäla intresse till Tränarakademin, ta kontakt med ansvarig idrottskonsulent i din kommun.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakt

David Faxå

Idrottskonsulent

036-34 54 21

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Växjö kommun samt frågor som rör Centrum för Idrottsutveckling och elitidrott i Småland.

Kontakt i länen

Anton Arin, Jönköpings län
Tel. 036-34 54 73
anton.arin@rfsisu.se

David Faxå, Kronobergs län
Tel. 036-34 54 21
david.faxa@rfsisu.se

Niklas Wiberg, Kalmar län
Tel. 036-34 54 24
niklas.wiberg@rfsisu.se