Barn idrottar utomhus.

Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. RF-SISU Småland leder Rörelsesatsningen i Småland.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelsen under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Om du vill lära dig mer – ladda ned vår informationsfolder om rörelseförståelse Pdf, 208 kB. (pdf)

Se videoklipp om Rörelsesatsning i skolan

Om Rörelsesatsning i skolan

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen.

Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Allt stöd och material för satsningen finns samlat på webbplatsen Rörelsesatsning i skolan – stöd och material. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.

Vad vi erbjuder skolan

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Utbildning av elever till rörelseledare
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Inbjudningar till nätverksträffar

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

RF-SISU Smålands uppdrag

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Satsningen genomförs i Smålands alla 33 kommuner. Urval av skolor görs i nära samråd med kommunala förvaltningar och rektorer. Satsningen började hösten 2018.

I satsningen samverkar vi med Linnéuniversitetet och genomför en gemensam utbildning för personer som är verksamma i skolan och vill bli ”Rörelsecoacher”. Här kan du läsa mer och anmäla dig till utbildningen som hålls under våren 2023. Pdf, 587 kB.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Samarbete med idrottsföreningar

Kontakta oss om er förening är intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Idrotter som arbetar för mer rörelse genom skolsamverkan

På den här sidan har RF samlat material från många av RF:s olika idrotter (förbund), som ska inspirera er skola till mer rörelseglädje! Här kan ni lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar. Kika runt och se vad som passar just er – låt barnen testa och hitta sin grej.

Till sidan med idrotternas material

Idrottens dag

Varje år i september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Idrottens dag ska inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Läs mer om Idrottens dag!

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakt

Cecilia Wilhelmsson

Idrottskonsulent

036-34 54 75

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Uppvidinge och Lessebo kommun samt frågor som rör Rörelsesatsning i skolan och Idrottens dag i Småland.

Kontakter i länen

Maria Hill, Jönköpings län
Tel. 036-34 54 72
maria.hill@rfsisu.se

Annelie Bengtsson, Kronobergs län
Tel. 036-34 54 41
annelie.bengtsson@rfsisu.se

Therese Möllevi, Kalmar län
Tel. 036-34 54 43
therese.mollevi@rfsisu.se

Om rörelseförståelse

En ny syn på träning och tävling med rörelseförståelse som grund.

Lekar med rörelseförståelse

Om du är nyfiken på vad rörelseförståelse är och vill få inspiration till att få fler att vilja röra sig.