Fyra personer arbetar med RF-SISU:s arbetsmaterial.

Vårt utbildningsutbud

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023

RF-SISU Småland erbjuder en mängd utbildningar för såväl tränare som föreningsledare men också för föräldrar och aktiva idrottsutövare.

Vi har ett brett utbud och anpassar gärna utbildningar så att de passar dig eller din förening till både innehåll och form. Ibland har vi utbildningar där vi bjuder in föreningar från hela Småland, andra gånger genomför vi dem lokalt i en kommun eller i en förening.

Kursfolder och inbjudningar

I vår utbildningssfolder hittar du våra datumsatta kurser för hösten 2023 och andra utbildningserbjudanden.

Läs om våra föreläsningar, utbildningar, utbildning på hemmaplan, ekonomiskt stöd mm i vår utbildningsfolder. (Uppd 2023-10-10) Pdf, 2 MB.

Du kan även ta del av våra temablad:

Temablad ekonomi hösten 2023 Pdf, 304 kB.

Temablad föreningsutveckling hösten 2023 - uppd 20230929 Pdf, 274 kB.

Temablad IdrottOnline hösten 2023 Pdf, 233 kB.

Temablad ledarskap och tränarskap hösten 2023 Pdf, 713 kB.

Temablad träningslära hösten 2023 Pdf, 311 kB.

Temablad evenemang hösten 2023 Pdf, 385 kB.

Ledarskap och tränarskap

Att vara tränare är ett stort ansvar, men också en stor glädje. Bunkra upp med kunskaper kring att leda andra, då blir tränarsysslan roligare i vardagen. Våra ledar- och tränarutbildningar är idrottsövergripande, d.v.s. de passar alla oavsett idrott.

Läs mer om våra utbildningar inom tränarskap och ledarskap:

Barnledarutbildning

Idrottens tränarutbildning är uppdelad i tre steg:

 1. Introduktonsutbildning för tränare (webbaserad)
 2. Grundutbildning för tränare
 3. Forsättningsutbildning för tränare

Föreningskunskap

Ständig utveckling, det är ett mantra för alla framgångsrika organisationer. Vi har utbildningar som både lägger en god grund för en nybildad organisation, men också tar er till nästa nivå. Här kan du läsa mer om våra utbildningar inom föreningskunskap

IdrottOnline: Administration och IT

Lär dig att använda verktyg i IdrottOnline som underlättar ekonomi, medlemsregister och annat som behövs för att hålla ordning i organisationen.
Du kan se vilka datumsatta kurser vi erbjuder inom IdrottOnline här

Administration – utbildningsmodulen

Via sina egna sidor i IdrottOnline har föreningarna möjligheten att digitalt anmäla utbildningar (lärgrupper, processarbete, kurser, kultur och föreläsningar).
Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för mer information.

Manualer IdrottOnline


Utbildning på hemmaplan

Vi kommer till er! Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en bra och smidig lösning då man vill att klubbens ledare ska få samma kunskap. Nedan finns förslag på vad er förening kan anordna för utbildningar. Välj och vraka på vårt smörgåsbord. RF-SISU Smålands idrottskonsulenter hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan.

Förslag på utbildningar:

 • Evenemangsutveckling / Sponsring / Öka intäkterna vid arrangemang
 • Från idé till utveckling med projekt
 • Föreningskunskap / Styrelseutveckling
 • Föräldrautbildning
 • HLR-utbildning
 • Integration / Inkludering / Jämställd idrott
 • Idrottskador och tejpning
 • Kost och näringslära
 • Ledarutveckling / Unga ledare
 • Trygg idrott / Värdegrund
 • Träningslära
 • Vaccinera klubben mot doping

Kunskapswebbar

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala kunskapsplattformar, så kallade kunskapswebbar. Du hittar kunskapswebbarna här

Sök våra utbildningar

RF-SISU Småland har ett brett och varierat utbud av utbildningar som stärker din roll - oavsett idrott och oavsett om du är ny inom idrotten eller har lång erfarenhet. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Tveka inte att kontakta våra idrottskonsulenter om du vill ha hjälp att välja rätt utbildning eller att starta en utbildning i föreningen. Här kan du söka efter aktuella utbildningar

Att välja rätt utbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med RF-SISU Smålands idrottskonsulent i din kommun. De har koll på vilken utbildning du bör gå och vad vi kan erbjuda dig.

Sidan publicerades: 1 november 2022

Kontakt

Lena Moberg

Administratör

036-34 54 29

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring tränar- och ledarskap, träningslära, idrottsskador/HLR, friskvård/hälsa, folkbildningsadministration

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare