Arbetsmaterial från RF-SISU på ett bord. 

Lärande material

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

Det finns en mängd olika lärande material att välja mellan till lärgruppen. Dessa hittar ni genom oss på RF-SISU Småland eller på SISU Förlag.

RF-SISU Småland har också några egna material som ni kan beställa genom oss. Kontakta RF-SISU Småland om du vill beställa lärandematerial, tfn. 036-34 54 00, utbildning.smaland@rfsisu.se. Alla lärandematerial är inte kostnadsfria. Du kan ställa frågor om kostnad vid beställning.

RF-SISU Smålands lärgruppsmaterial

Vi på RF-SISU Småland har tagit fram lärgruppsmaterial på följande teman:

Intern kommunikation i föreningen Pdf, 1 MB.

Barnkonventionen Pdf, 1 MB.

Att söka projektmedel Pdf, 911 kB.

Seniorhälsa Pdf, 1 MB.

Hör av dig till din idrottskonsulent om du vill ha förslag på fler material som finns att arbeta med.

Kunskapswebbar

SISU Idrottsutbildnaran, Riksidrottsförbundet och SISU Förlag har tagit fram kunskapswebbar som idrottsföreningar kan använda sig av. En del av webbarna är rena utbildningswebbar, andra en mix av fakta, information, inspiration och utbildning. Vissa av dem helt öppna och kostnadsfria, andra är betalwebbar. Några ingår som en del i någon form av utbildningssammanhang.

Här hittar du kunskapswebbarna på kunskapsportalen

Samtalsunderlag och lärgruppsplaner

När en idrottsförening vill arbeta i en lärgrupp finns det samtalsunderlag, lärgruppsplaner och annat material som kan man kan använda sig av.

Här hittar du samtalsunderlag inom olika ämnen

Återstartsmaterial

Genom att analysera vilka behov ni har framåt och samtidigt dra lärdomar av de effekter som pandemin burit med sig kan ni lägga upp en bra och effektiv åtgärdsplan.

För att hjälpa er att göra analys och handlingsplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förening Pdf, 150 kB.

Dialogduk, återstart i förening Pdf, 496 kB.

Lärgruppsplan, återstart i förbund Pdf, 149 kB.

Dialogduk, återstart i förbund Pdf, 507 kB.

SISU Förlag (tidigare SISU Idrottsböcker)

SISU Idrottsböcker har från och med 1:a februari 2022 bytt namn till SISU Förlag för att spegla omfattningen av hela sin verksamhet som idrottens förlag.

Om SISU Förlag

SISU Förlag är idrottens förlag. Sedan 1992 har vi verkat för att utveckla idrotten och förbättra hälsa och livskvalitet hos den breda allmänheten. Det har varit en spännande resa från tryckt media med klassisk bokproduktion till att vi nu lägger allt större fokus på digitala lösningar. Vi tar fram utbildningsmaterial som är tillgängliga och pedagogiska – både i tryckt, digital och blandad form. Allt för att vara med och utveckla idrottens utbildningar.

SISU Förlags webbplats

Sidan publicerades: 1 november 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.