Inspirationshelgen i Tranås

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024

Inspirationshelgen i Tranås är en återkommande helg i november varje år där idrottsföreningar i Småland samlas. Under två dagar medverkar deltagarna i inspirerande utbildningspass med föreläsningar och möjlighet till eget arbete.

Sedan 2021 har Inspirationshelgen genomförts tre gånger i Tranås. Under 2021 deltog cirka 40 deltagare och under 2022 utvecklades helgen ytterligare – med cirka 130 deltagare på plats!

Inspirationshelgen syftar till folkbildning i idrottsförening till där deltagarna får delta i olika utbildningspass med föreläsningar om hur idrottsföreningar kan utvecklas på olika sätt. Dessutom finns alltid chans till eget arbete tillsammans i föreningen. Inspirationshelgen utgår från Strategi 2025 – förändringsarbetet som ska leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i föreningar hela livet.

Unikt för Inspirationshelgen är att stort fokus läggs på eget arbete i föreningen. På plats arbetar föreningarna med egna fokuspunkter, med stöd av idrottskonsulenter.

Inspirationshelgen 2023

Tack till alla som deltog under Inspirationshelgen 2023! Sammanlagt samlade vi cirka 120 deltagare från 30 småländska idrottsföreningar, som alla representerade 14 olika idrotter.

Deltagarna fick välja mellan fyra utbildningspass med olika teman:

  • Barn- och ungdomsdelaktighet
  • Föreningskunskap och styrelseutveckling
  • Ledare i fokus
  • Sponsring och marknadsföring

Utbildningspassen innehöll föreläsningar och praktiska moment för deltagarna. Under två pass fick dessutom deltagarna arbeta med eget arbete i föreningen - med stöd av idrottskonsulenterna på plats. Både de valbara passen och det egna arbetet var mycket uppskattade moment från deltagarna på plats.

Sidan publicerades: 28 november 2022

Kontaktuppgifter

Inspirationshelgen genomförs av idrottskonsulenterna i Jönköpings län.

Har du frågor eller funderingar kring helgen, välkommen att klicka på denna länk och kontakta valfri idrottskonsulent i Jönköpings län.