Förtjänsttecken och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 10 april 2024

RF-SISU Småland delar ut utmärkelser till idrottsföreningar, specialdistriktsförbund (SDF) och personer med framträdande funktion* inom förbund eller förening i distriktet.

*med ”framträdande funktion” menas styrelseuppdrag eller styrelseuppdrag i sektion (vid flersektionsförening). Utmärkelsen kan inte ges till kanslist eller tränare.

Våra olika utmärkelser

Diplom

Diplomet kan delas ut till förening eller SDF vid organisationens 25-årsjubileum

Bordsstandar

Bordsstandaret kan delas ut till förening eller SDF vid organisationens 50-årsjubileum.

Specialdiplom

Ett specialdiplom med särskild text kan delas ut till förening eller SDF vid organisationens 75-årsjubileum.

Glasstatyett

En glasstatyett med gravyr delas ut till förening eller SDF vid organisationens 100-årsjubileum.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecknet i guld delas ut till en person som i framträdande funktion aktivt arbetat inom förbund i distriktet i minst 25 år eller inom någon av distriktets föreningar i minst 30 år. Förtjänsttecknet i guld delas ut av RF-SISU Smålands styrelse. Utmärkelsen delas ut på RF-SISU Smålands distriktsstämma.

Med förtjänsttecken i guld medföljer ett legitimationskort som utfärdas av RF-SISU Småland. Detta ger fritt inträde till alla tävlingar och uppvisningar som anordnas av föreningar och organisationer inom RF-SISU Småland.

Lämna in förslag

En styrelsemedlem från förbundet eller föreningen kan skicka in förslag med motivering till RF-SISU Småland. För utdelning av diplom och bordsstandar ska förslaget vara inne senast två veckor före tiden då utmärkelsen ska delas ut. Gällande utdelning av förtjänsttecken i guld ska förslaget vara hos RF-SISU Småland senast 15 januari samma år som utmärkelsen önskas utdelas på RF-SISU Smålands distriktsstämma.

Ansökningsblankett för utmärkelser Pdf, 2 MB. (pdf-formulär) mailas till ann.bergsten@rfsisu.se

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Läs mer om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken på rf.se

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personaladministratör, LOK-stöd, Regionalt utvecklingsbidrag