Centrum för idrottsutveckling (CIU)

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023

Centrum för idrottsutveckling (CIU) drivs i samverkan mellan RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet. Det huvudsakliga syftet är att bidra till utveckling av idrottslig verksamhet.

Centrum för idrottsutveckling (CIU) är en regional plattform för att på olika sätt sprida, men också utveckla, idrottslig kunskap inom ett brett område. Syftet är att bidra till att idrottslig verksamhet på olika nivåer kan utvecklas på ett bra sätt.

Därför är målgruppen för CIU omfångsrik, och kan inkludera allt från enskilda idrottsledare, tränare, idrottsföräldrar och andra intresserade till idrottsföreningar och förbund.

Ansvariga för CIU är verksamma vid såväl RF-SISU Småland som Linnéuniversitetet.

Centrum för idrottsutveckling har till syfte att:

  • i samarbete med idrottens organisationer utveckla kunskaper om hållbar idrottsutveckling framförallt lokalt och regionalt, men även nationellt.
  • bygga en samverkansmiljö för dokumentation och spridning av kunskaper
  • initiera forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt till nytta för idrottslig utveckling.
  • skapa utbildningar och andra mötesplatser med hög idrottsrelevans, innovationer och hållbarhet.

Följ CIU via blogg och nyhetsbrev

Det är möjligt att kontinuerligt ta del av aktuell kunskap och intressanta reportage genom Centrum för idrottsutvecklings (CIU:s) blogg. Det går också utmärkt att prenumerera på CIU:s nyhetsbrev.

Aktuell verksamhet

Blogg och nyhetsbrev för kunskapsspridning

En del i Centrum för idrottsutvecklings regelbundna verksamhet är en blogg med ett tillhörande nyhetsbrev som kommer minst en gång i månaden. Då sprids angelägen kunskap och presenteras aktuella reportage. Det går utmärkt att prenumerera på nyhetsbrevet – se ovan.

Nätverk för organisationsledare

I de tre länen i Småland finns det ett varsitt nätverk för organisationsledare. I nätverket möts organisationsledare för att dela utmaningar och framgångsfaktorer med varandra. Det varvas med inspel från akademin och idrottsrörelsen. 

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

Kontakt

David Faxå

Idrottskonsulent

036-34 54 21

Ansvarsområden: Idrottsföreningar i Växjö och Uppvidinge kommun och reporter för podden ”Här pågår föreningsidrott”.

CIU Blogg


Här hittar du bloggen!