Digital: Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningen behandlar grunderna i föreningsekonomi och riktar sig till organisationsledare i idrottsföreningar. Föreningens resurser ska användas på ett sådant sätt att intäkter och kostnader går ihop. För detta ansvarar kassören tillsammans med övriga styrelsen.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2024

Mål och syfte
Syftet med utbildningen är att ge en inblick i ekonomiansvar och uppgifter i en förening. Målet är att ge deltagarna de teoretiska verktygen för att presentera bokslut och andra rapporter i förhållande till rådande lagar och regler.

Innehåll:
Vad kännetecknar en ideell förening. Styrelsens ansvar. Kassörens uppgift. Bokföring. Bokslut. Lagkassor. Idrottens BAS-kontoplan. Budget. Skatter

Plats:

Digital

Datum:

måndag 2 september 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast torsdag 22 augusti 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 juli 2024

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare