Grundutbildning för tränare (digital & fysisk), Jönköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget på RF-SISU:s tränarutbildning.

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går igenom hur en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad kan se ut och hur du kan forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi pratar om vikten av att se och utgå ifrån hela människan och hur du kan skapa en bred rörelserepertoar som gynnar motorik, balans och koordination.

Grundutbildningens avsnitt:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Jag och utövaren
  • Valbar del

Plats:

Digital

Datum:

onsdag 28 augusti 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast torsdag 15 augusti 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 29 april 2024

Kontakt

Lena Moberg

Administratör

036-34 54 29

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring tränar- och ledarskap, träningslära, idrottsskador/HLR, friskvård/hälsa, folkbildningsadministration