Fotbollsdomare håller
upp en flagga. 

Förbundsutveckling

Sidan uppdaterades: 5 december 2023

RF-SISU Småland har under många år arbetat med förbundsutveckling mot våra specialdistriktsförbund (SDF). Detta är en viktig del i vårt arbete kring regionalt utvecklingsarbete i våra tre regioner.

Vårt arbete med förbundsutveckling ska utveckla organisationen och verksamheten i våra SDF och kraftsamla kring prioriterade utvecklingsområden.

Så jobbar vi med förbund

  • Genomför besök vid styrelsemöte och på kanslier.
  • Samordnar och medverkar vid förbundets satsningar i distriktet.
  • För en dialog om bland annat verksamhet, ekonomi, och organisation.
  • Identifierar utvecklingsfrågor och samverkansområden.
  • Medverkar vid planeringskonferenser och process- och utvecklingsarbeten.
  • Bjuder årligen in till träffar, dels för förtroendevalda, dels för anställda.
  • Att tillsammans med förbundet bjuda in till föreläsningar och utbildningar för förbundets föreningar i distriktet.

RF-SISU Smålands styrelse kan medverka vid SDF:s årsmöten och dela med sig av aktuell information. De kan också ställa upp som ordförande vid ert årsmöte. För mer information om detta, kontakta ann.bergsten@rfsisu.se.

Hur ser er bästa plan för återstart ut?

Nu har idrottsrörelsen dragit i gång igen efter pandemin. Genom folkbildning i bland annat lärgrupper, föreläsningar och processer kan ditt förbund lägga upp planen för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen. RF-SISU Småland idrottskonsulenter finns med som bollplank.

Material att utgå från

För att hjälpa er att göra analys och handlingplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förbund Pdf, 149 kB.

Dialogduk, återstart i förbund Pdf, 507 kB.

Tips på enkelt och bra diskussions- och samtalsunderlag

På sidan om www.idrottensfolkbildning.se hittar du diskussions- och samtalsmaterial inom ämnesområden som föreningskunskap och föreningsutveckling, tränarskap, idrottsskador, arrangemang, föräldraskap, inkludering, kost, ledarskap och mycket mer.
Du kan även välja målgrupp som t ex barn, ungdomar, organisationsledare, tränare, funktionärer med flera. Materialen är kostnadsfria att använda.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Mikael Fagerström

Verksamhetschef

036-34 54 02

Ansvarsområde: Förbundsutveckling

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare