Fotbollsdomare håller
upp en flagga. 

Förbundsutveckling

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

RF-SISU Småland har under många år arbetat med förbundsutveckling mot våra specialdistriktsförbund (SDF). Detta är en viktig del i vårt arbete kring regionalt utvecklingsarbete i våra tre regioner.

Vårt arbete med förbundsutveckling ska utveckla organisationen och verksamheten i våra SDF och kraftsamla kring prioriterade utvecklingsområden.

Så jobbar vi med förbund

  • Genomför besök vid styrelsemöte och på kanslier
  • Samordnar och medverkar vid förbundets satsningar i distriktet
  • För en dialog om bland annat verksamhet, ekonomi, och organisation
  • Identifierar utvecklingsfrågor och samverkansområden
  • Medverkar vid planeringskonferenser och process- och utvecklingsarbeten

RF-SISU Smålands styrelse kan medverka vid SDF:s årsmöten och dela med sig av aktuell information. De kan också ställa upp som ordförande vid ert årsmöte. För mer information om detta, kontakta ann.bergsten@rfsisu.se.

Hur ser er bästa plan för återstart ut?

Nu har idrottsrörelsen dragit i gång igen efter pandemin. Genom folkbildning i bl a lärgrupper, föreläsningar och processer kan ditt förbund lägga upp planen för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen. RF-SISU Småland idrottskonsulenter finns med som bollplank.

Material att utgå från

För att hjälpa er att göra analys och handlingplan finns här material att utgå från:

Lärgruppsplan, återstart i förbund Pdf, 149 kB.

Dialogduk, återstart i förbund Pdf, 507 kB.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Mikael Fagerström

Verksamhetschef

036-34 54 02

Ansvarsområde: Förbundsutveckling