Två plintar. 

Stöd för Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Syftet med stödet är att ge möjlighet för barn att under och i anslutning till den samlade skoldagen få förutsättningar för idrott och rörelse med rörelseglädje och rörelseförståelse som grund. Stödet ska utveckla förutsättningarna för samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet. Stödet syftar även till att fler barn ska bli föreningsaktiva.

Satsningen riktar sig till elever i åk F-6, framför allt de som idag är minst fysiskt aktiva. Kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst prioriteras. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Stödet kan användas till

  • Att stödja skolans utveckling för att skapa goda förutsättningar för rörelse i det systematiska kvalitetsarbetet – processtöd handlingsplan.
  • Stödja föreningarna i arbetet med att skapa samverkan med skolorna.
  • Arvodering av ledare på dagtid samt materialinköp om skola-föreningssamverkan skapas.
  • Stödja SF/SDF:s initiativ inom skolsamverkan
    – Inspiration till rörelse och Idrott.
  • Inbjudningar till nätverksträffar för skola
    – Föreningar – SF/SDF.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

Exempel på satsning kan vara

Ledare och/eller aktiva från idrottsföreningen genomför aktiviteter med rörelseförståelse och rörelseglädje som grund. Aktivitet planeras in med förening, skola och idrottskonsulent, gärna läsårsvis och att det med fördel börjar med aktiviteter på skolan för att sedan ta steget till aktivitet i föreningen. Föreningen har stöd från skolpersonal och
elever under aktiviteterna. Ledararvode och eller aktivitetsmaterial är möjligt att söka medel för och det rekommenderas att beställa material via/genom SF- skolsamverkan Inspiration till rörelse och idrott - Riksidrottsförbundet.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.