Projektstöd IF Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med
målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Sök stöd inom två huvudområden

  1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Dessa avgränsningar gäller för projektstödet

  • Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Maxbelopp 10 000 kr per satsning.

Dessa fyra kvalitetskriterier kommer att användas

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakter i länen

Jonathan Johansson, Jönköpings län
Tel. 036-34 54 28
jonathan.johansson@rfsisu.se

Jonas Blomqvist, Kronobergs län
Tel. 036-34 54 20
jonas.blomqvist@rfsisu.se

Johanna Svensk, Kalmar län
Tel. 036-34 54 42
johannna.svensk@rfsisu.se