Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 27 februari 2023

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 i riktning mot visionen; svensk idrottvärldens bästa.

Idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”, därför prioriteras tre områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025.

 1. Inkludering av underrepresenterade grupper
 2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 3. Stöd till verksamhet för nyanlända barn och ungdomar som flytt kriget i Ukraina

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på satsningar

 • Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
 • Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
 • Genomföra satsningar för de barn- och ungdomar som inte finns i er förening idag.

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar

 • Genomföra idrottsövergripande utbildningsinsatser för föreningsmedlemmar, barnledarutbildning etc.
 • Utveckla föreningens arbete inom trygg idrott, ”barn och unga på nätet” etc.
 • Genomföra idrottsövergripande samarbeten och satsningar med andra idrottsföreningar, idrottsskola etc.

3. Stöd till verksamhet för nyanlända barn och ungdomar som flytt kriget i Ukraina

Med anledning av flyktingvågen som kommer kan idrottsföreningar i Småland söka projektstöd för att genomföra meningsfulla aktiviteter för den drabbade målgruppen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barn och ungdomar. Aktiviteterna kan exempelvis vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

Sökkriterier

Idrottsföreningen kan få stöd till:

 • Låneutrustning
 • Transporter
 • Lokalhyror
 • Ledararvoden
 • Tolk
 • Material
 • Annat som behövs för att göra verksamheten möjlig

Tips

 • Boken: "Idrott - En bra start i livet" finns i digital form på ukrainska Pdf, 814 kB. och ryska Pdf, 818 kB.. Boken informerar bland annat hur den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd.
 • Bjud in målgruppen till ”prova på tillfälle” och informera om er idrottsförening, exempelvis med hjälp av en tolk.
 • Kontakta er kommun för att informera om att ni vill nå målgruppen. Detta för att kommuner ofta har en samlad information för målgruppen.

Kontakt

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland, oss hittar du här.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Elin Hornbrink

Idrottskonsulent

036-34 54 38

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Tranås kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott och projektstöd IF barn- och ungdomsidrott i Småland.

Ungas delaktighet i föreningen

Varje barn har rätt till att vara med och påverka hur saker och ting går till och ingen har rätt att tvinga barn att göra saker de inte vill. Det står tydligt i idrottens värdegrund. Vi har skapat ett arbetsmaterial som ska hjälpa föreningar att förstå möjligheter och utmaningar med ungas engagemang.