Två pojkar skrattar på en läktare. 

Projektstöd IF Återstart

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2022-2023" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Småland att bevilja stöd till:

  • Att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningarna
  • Att stödja insatser som stärker de demokratiska processerna i föreningarna
  • Att stödja insatser med syfte att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Utöver dessa tre områden kan visst stöd användas inom andra områden och målgrupper.

Projektstöd

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas av RF-SISU Småland till berörda föreningar. Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och föreningen. En överenskommelse görs om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen behöver inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Småland sköter beviljningen i systemet. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland, oss hittar du här.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.