Dator med arbetsmaterial från RF-SISU bredvid. 

Digital folkbildning

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Vi möts utan att träffas! Här några exempel på hur vi kan jobba med digitala lösningar.

Föreningsbesöket – vi möter dig gärna digitalt

Precis som att vi i vanliga fall vill träffa din förening på er hemmaplan gör vi det också gärna digitalt. Genom ett digitalt samtalsverktyg som passar er kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt. Här hittar du några alternativ på digitala mötesverktyg. Det kan självklart också vara så enkelt som ett telefonsamtal.

För att boka ett föreningsbesök, digitalt eller fysiskt - kontakta din förenings idrottskonsulent.

Lärgrupp – vi hjälper er att mötas och samtala digitalt

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne. Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt, är det också viktigt att det finns en samtalsledare som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

Det ni behöver för att genomföra en digital lärgrupp är:

  • Ett gemensamt digitalt verktyg som passar er och tillåter interaktion mellan deltagarna. Se några förslag på verktyg här.
  • Möjligheten att delta samtidigt.
  • En plan för lärgruppen. För att kunna rapportera som en lärgrupp hos oss krävs att det finns en plan för vad lärgruppen ska handla om. Planen godkänns via din idrottskonsulent alternativt utbildningsansvarig i din förening.
  • Engagemang och involverade deltagare. Precis som i en fysisk lärgrupp bygger samtalet på att alla deltagare ska ha möjlighet att delta och bli involverade i samtalet. Här har samtalsledaren är viktig funktion.
    Läs mer om samtalsledarens roll här.

Kom igång med en digital lärgrupp

Här finns mer information om lärgrupper. För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vi gärna. Kontakta er förenings idrottskonsulent för stöd, hjälp och råd.

Du kan också ta del av informationsfoldern Lärgruppsledare, digital lärgrupp – en praktisk handledning (pdf). Pdf, 441 kB.

Processarbete – vi driver gärna utvecklingsfrågor i processform

Genom ett processarbete kan din förening kraftsamla för att utvecklas mot ett bestämt mål. Våra kompetenta processledare leder gärna arbetet, och det är fullt möjligt att göra genomföra även processer digitalt. Här ställs dock lite högre krav på verktyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För processarbeten rekommenderar vi verktyg som kan bryta upp diskussionen i mindre grupper. Läs mer om digitala verktyg här. För att få veta mer om processarbete, kontakta föreningens idrottskonsulent.

Kurser och föreläsningar

Vi erbjuder kurser och utbildningar som även går att ta del av digitalt. Vissa löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Alla våra aktuella kurser och utbildningar hittar du här. I informationen för respektive kurs eller föreläsning ser du om den går att ta del av digitalt. Här hittar du alla SISU Idrottsutbildarnas kunskapswebbar.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Visst går även dessa att göra digitalt! Alla former av kulturinslag som finns digitalt kan du använda för lärande i din förening.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.