Starka

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Skåne har skapat konceptet Starka 2016. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi stora möjligheter att påverka ungas hälsa och tillsammans göra skillnad. Vi vill tillsammans arbeta för det gemensamma målet att stärka unga som är ofrivilligt inaktiva i deras utveckling och välbefinnande.

Under 15 veckor träffas gruppen en gång i veckan och erbjuds olika fysiska aktiviteter hos en eller flera idrottsföreningar tillsammans med en gruppledare. Gruppen består av 15 deltagare. Gruppen får fördjupning i hälsofrämjande beteende genom föreläsning och handledning.

Gruppledaren finns till för gruppen varje vecka, ser och fångar upp deltagarnas dagsform.
Deltagarna kommer öka sin kunskap och motivation till en hälsosam livsstil, träffa vänner som befinner sig i liknande situation. Deltagarna ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka sitt val mot bättre hälsa genom stärkt självkänsla och ökad medvetenhet.

Samverkan bygger nätverk runt våra unga.

RF-SISU Skåne har glädjen att samverka och samarbeta med många olika kommuner runtom i Skåne och andra samhällsviktiga organisationer.
Vi vet att genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi tillsammans stora möjligheter att påverka ungas hälsa och göra skillnad.

I Hörby kommun kom samverkan igång genom Starka. Föreningen Friskis & Svettis, elevhälsan, socialtjänsten, fritidsförvaltningen arbetar gemensamt med målet att Starka var en del i kommunens arbete att stärka ungas hälsa och välmående.

I Helsingborg och Landskrona finns på samma sätt ett stort nätverk genom PART, preventivt arbete tillsammans som arbetat med Starka som en metod för att förebygga psykisk ohälsa hos kommunernas unga.

Läs rapporten om Starka.

Hur kan kommunen arbeta med Starka?

 • kontakta RF-SISU Skåne för boka möte och planera
 • kommunen utser gruppledare (kommunen alt. förening)
 • hitta förening,-ar att samverka med
 • Rekrytering ( sker i samarbete med elevhälsan, skolpersonal, socialförvaltning mfl.)
 • Bilda en arbetsgrupp ( personer med olika roller gärna från olika org.
 • utse område/skolor och målgrupp i kommunen

RF-SISU Skåne tillhanda håller informationsmaterial och mallar för Starka.

Kommuner som samarbetat med RF-SISU Skåne och konceptet:

 • Bromölla
 • Burlöv
 • Helsingborg
 • Hörby
 • Hörby - Starka Killar
 • Höör
 • Kristianstad och Åhus
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö-samverkan Första Linjen
 • Svalöv
 • Trelleborg
 • Vellinge

Sidan publicerades: 21 oktober 2022