Ett gäng ungdomar spelar rullstolshandboll inomhus

Foto: Andreas Winblad

Parasporten i Skåne

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023

Parasport är idrott för personer med funktionsvariation. RF-SISU Skåne vill bidra till en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsvariation eller andra förutsättningar.

I RF-SISU Skånes arbete med Parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund. Vi arbetar för att vi tillsammans vill skapa bästa möjliga förutsättningar och tillgänglighet för alla att delta inom idrottsrörelsen. Ta kontakt med oss på RF-SISU Skåne om ditt förbund eller din förening vill starta och utveckla Parasport.

Kontakta er idrottskonsulent eller Per Ekström, idrottsansvarig Parasport.

Utgå från varje individ

RF-SISU Skåne vill inte göra skillnad på idrottare oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Vi vill också få fler personer med funktionsvariation att börja idrotta samt att man ska skapa så bra förutsättningar för alla att kunna delta inom idrotten, gärna så nära hemmet som möjligt.

Om idrotten kan skapa förutsättningar och möjligheter för inkludering av alla så kommer fler personer att börja med idrott och därmed få en högre livskvalitet och en bättre hälsa.

Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Vad gör vi inom parasport i Skåne?

Skånes idrottsföreningar är nyckeln för att vi ska lyckas inkludera fler människor till idrottsrörelsen. Därför fokuserar vårt arbete med parasport på att ge stöd och utbildning till de föreningar som vill etablera parasportverksamhet i Skåne, eller som redan har en etablerad verksamhet i sin förening. Vi vill samverka med Parasportförbundet och regionen kring kompetensstöd och rekryteringsinsatser för att främja parasporten.

Föreläsning

Att skapa förutsättningar för människor med synliga och osynliga funktionsnedsättningar
Vill du få mer kunskap och förståelse om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* och personer som är rörelsenedsatta? Då är detta något för dig! Två experter inom de olika områdena kommer att vägleda, förklara och tydliggöra hur idrottsledare, föräldrar och föreningar kan arbeta med bemötande, ledarskap, motivation, tillgänglighet m.m.

Läs mer Pdf, 388 kB.

kontakta er idrottskonsulent om ni vill beställa föreläsningen.

Fritidsbanken

RF-SISU Skåne har också samarbete med Fritidsbanken som via arvsfonden har ett initiativ med låneutrustning för personer med speciella behov.

Läs mer om Fritidsbankens projekt

Läs mer om Fritidsbanken i Skåne

Projekstöd IF Anläggning - Stöd till utrustning för parasport

Syftet med stöd till utrustning för parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsvariation.

Läs mer om stödet.
Kontakta alltid er idrottskonsulent innan ansökan görs. Hitta er idrottskonsulent.

Para’me

Parame.se är en sida som samlar aktiviteter för personer med speciella behov. Föreningar kan anmäla sina aktiviteter där för att nå en bredare målgrupp.

Hitta din träning eller anslut er förening till Para'me

Hur organiseras parasporten i distriktet?

Parasportförbundet organiserar idrott för personer med olika funktionsvariation. Dessa är personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Flera specialidrottsförbund (SF) till exempel ridsportsförbundet, golfförbundet samt curlingförbundet har redan idag parasport inom sitt förbund. Flera SF tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott. Exempelvis simförbundet, vilket också gör att vi tar steg framåt i vår gemensamma strategi 2025.

Här hittar du parasport inom idrotten.

* Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neurospykiatriksafunktionsnedsättningarna är ADHD, SD/Aspergerssyndrom, Tourettessyndrom och språkstörning

Sidan publicerades: 3 november 2022