Hantering av registerutdrag i förening

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Från 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom RF skall kontrollera registerutdrag. RF har skapat en lathund för att förenkla hanteringen av registerutdrag för idrottsföreningar.

Kort fakta:

• Förening har laglig rätt att begära utdrag av alla vuxna (straffmyndiga) i dess verksamhet som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

I Lathunden finns det tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete.

Sidan publicerades: 3 november 2022