Hantering av registerutdrag i förening

Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

Från 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom RF skall kontrollera registerutdrag. RF har skapat en lathund för att förenkla hanteringen av registerutdrag för idrottsföreningar.

Kort fakta:

• Förening har laglig rätt att begära utdrag av alla vuxna (straffmyndiga) i dess verksamhet som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

I Lathunden finns det tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Läs och begär begränsat registerutdrag på polisens sida.

Sidan publicerades: 3 november 2022