Uppdrag och organisation

Sidan uppdaterades: 19 april 2024

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. I Skåne är vi ca 2400 idrottsföreningar i 70 olika idrotter.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Skåne.

RF-SISU Skånes arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman, som genomförs vartannat år.

Du hittar våra kansli i fyra städer i Skåne. Huvudkontoret ligger i Malmö och lokalkontoren finns i Helsingborg, Kristianstad och Ystad, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Skånes uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

RF-SISU Distrikt arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Läs mer om Strategi 2025 på Riksidrottsförbundets sida.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.

Padelspelare som kastar sig för att nå en boll nära marken

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med i Skåne de närmaste åren.

Två kvinnor som utövar rugby

Idrottsrörelsens utmaningar, strategi, mål och utvecklingsresor i sin helhet .