Ledare som lyssnar, introduktion - för ökad psykisk hälsa

Nästa vecka är det Skånevecka för psykisk hälsa, 9:e till 15:e oktober. RF-SISU Skåne är delaktiga genom att erbjuda en försmak och introduktion av “Ledare som lyssnar” den 11/11.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023

"Ledare som lyssnar" är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår psykiskt dåligt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Denna träff är en introduktion till den webbaserade utbildningen, som du sedan kan fullfölja på egen hand. Den erbjuds vid två tillfällen under Skåneveckan, båda onsdag den 11 oktober (med sista anmälning 9 oktober).
klockan 12:00 – 13:15 samt klockan 18:00 – 19:15.

Johanna Klemmedsson och Timmy Renud, två av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter i nordöstra Skåne, har tagit fram en fysisk föreläsning/workshop av e-utbildningen som erbjuds idrottsföreningar. Det är också de som håller i de digitala föreläsningarna den 11/10.

Timmy berättar:

Utbildningen "Ledare som lyssnar" är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samråd med flera mynigheter och även ideella organisationer och ungdomar. De har också stöttat mig och Johanna i arbetet med att ta fram en föreläsning och samtalsunderlag för fysiska träffar.

Enligt de undersökningar som gjorts har ungas mående försämrats radikalt de senaste årtiondena och idag mår nästan hälften av våra 15-åringar psykiskt dåligt.
Det finns en önskan av unga själva att vuxna de möter ska vara pålästa och kunna se tecken på att barn mår dåligt. Det är därför idrottsföreningar och dess ledare är så viktiga pusselbitar som kan göra stor skillnad för individer.

Många föreningar och medlemmar har uttryck sig mycket positiva till utbildningen och anser att den är superviktig. Flera föreningar menar på att den borde vara obligatorisk att gå för alla ledare, oavsett idrott. Jag och Peter Rosenquist, idrottskonsulent i sydöstra Skåne, träffade Ystad IF:s ledare (44 stycken) för en träff den 16 september. Deltagarna var mycket positiva och menade på att föreningen behöver jobba aktivt med det viktiga ämnet. De kom också med många konkreta tankar och förslag. I övrigt innehöll dagen många goda och givande diskussioner.

Hur kan en förening arbeta för ökad psykisk hälsa?

Varje förening kan låta varje ledare och styrelseledamot gå e-utbildningen ”Ledare som lyssnar”, som ett första steg. En uppföljning kan vara att tillsammans ta fram en plan för att implementera utbildningen i föreningen. Föreningen skulle kunna boka en föreläsning/workshop av oss på RF-SISU Skåne. Då kommer idrottskonsulent(er) ut och agerar samtalsledare under träffen. Många frågeställningar kommer diskuteras i mindre grupper. Medvetenhet och att vi faktiskt samtalar om det oerhört viktiga ämnet är av stor betydelse.

Förslag på enkla ”små” steg som kan göras i föreningen:

  • Som ledare aktivt vara lyhörd och empatisk.
  • Hälsa på alla. Lyssna in och återkoppla. Om såväl vardagliga som allvarliga saker.
  • Bygga personliga relationer.
  • Införa samtal likt skolan.
  • Ges grundläggande kunskaper för att läsa av varningssignaler.
  • Ges grundläggande kunskaper kring riskfaktorer och skyddsfaktorer.


Sidan publicerades: 5 oktober 2023