Riksidrottsförbundets ordförande på plats under Ystad Summit i september

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Skåne arrangerar flera intressanta mötesplatser under Ystad Summit den 7-8 september där vi lyfter olika viktiga områden som rör idrotten i samhället. Anmäl dig senast den 15/8 till konferens Plats för idrott och senast den 1/9 till Idrottspolitiskt samtal och workshop Rörelse i skolan.

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2023

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats. Under två dagar i september möts vi för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera det som berör och påverkar vår del av landet - nu och i framtiden.

Läs mer om Ystad Summit på deras webbsida.

Riksidrottsförbundets ordförande, Karl Erik Nilsson, deltar på mötesplatsen vilket även flera representanter från RF-SISU Skåne gör.

Idrott är mer än idrott. Idrottsrörelsen är en viktig samhällsaktör som bidrar till bättre folkhälsa, demokratiska värderingar och personlig utveckling. Genom att ta plats i debatten och belysa idrottens viktigaste frågor kan fler delta och påverka utvecklingen.

Under Ystad Summit kan du kan lyssna in och ta del av samtal och dialoger kring ämnen som berör idrottsrörelsen:

7 september:

Konferens: Plats för idrott - fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Att säkerställa en god anläggningsförsörjning både på kort och lång sikt är avgörande för att skapa förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva hälsosamma liv. Konferensen syftar till att ge goda inspel och inspiration inom området långsiktig, hållbar och strategisk utveckling av anläggningar och miljöer för idrott och fritid. Anmälan senast 15/8

Inbjudan med anmälningslänk till konferens: Plats för idrott Pdf, 209 kB.

Idrottspolitiskt samtal med Karl-Erik Nilsson (Riksidrottsförbundet)

Kom och lyssna till hans tankar om idrottens samhällsnytta, framtida utmaningar och möjligheter samt efterföljande panelsamtal med politiska företrädare från kommunen kring aktuella idrottspolitiska frågor i Ystads kommun. Anmälan senast 1/9

Inbjudan med anmälningslänk till: Idrottspolitiskt samtal med Karl-Erik Pdf, 131 kB.
Nilsson (Riksidrottsförbundet) Pdf, 131 kB.

8 september:

Workshop - Samverkan för ökad rörelse i Skolan

Henrik Nilsson från RF-SISU Skåne inleder om Rörelsesatsning i skolan, som bevisligen gynnat både skolan, barnen och föreningslivet. Niclas Bromark från RF-SISU Västerbotten delar med sig om Change The Game - för att skapa en hållbar samhällsutveckling med fokus på rörelse.

Efter omledning är det tid för gruppsamtal och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast 1/9

Inbjudan med anmälningslänk till workshop: Samverkan för ökad rörelse i Skolan Pdf, 173 kB.

Läs mer på https://ystadsummit.se/strategi-2025-siktar-pa-en-trygg-och-inkluderande-idrott-for-alla/

Sidan publicerades: 11 augusti 2023