Digitalutbildning Fysisk aktivitet på recept, FaR 6 december.

Nu erbjuder vi igen en utbildning för er som är intresserade av eller vill komma igång med metoden Fysisk aktivitet på recept. Anmäl senast 4 december!

Sidan uppdaterades: 12 november 2023

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungera mellan hälso- och sjukvården och FaR- aktörer. rbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya
medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidens-baserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel inom idrottsrörelsen, som har en
lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning samt andra
organisationer eller i den privata sektorn.

För att finnas med som FaR-aktör på www.farskane.se och i andra sammanhang ska man delta vid ett utbildningstillfälle som erbjuds kostnadsfritt. Vill ni bli en av dem som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?
Välkommen med din anmälan!

Läs mer om FaR och hur er förening kan engagera er.

För vem?

1-2 personer från er verksamhet som kommer att agera kontaktpersoner inom er verksamhet och ut mot hälso- och sjukvården, RF-SISU Skåne och www.farskane.se. Både verksamhets-och aktivitets-ledare är välkomna.

Kursplats:

Denna utbildning kommer att genomföras digitalt. En länk till webbinariet och medföljande
instruktioner kommer skickas ut till anmälda 5 december.

Tid:

Onsdag 6 december 2023 kl.13.00 -15.00

Kursledare:

Medarbetare på RF- SISU Skåne.

Kursavgift:

Kostnadsfri

Anmälan:

mia.andersson@rfsisu.se senast måndagen den 4 december 2023

Ladda ner inbjudan i sin helhet Pdf, 378 kB.

Sidan publicerades: 12 november 2023