Skulle du klara en dopingkontroll

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Fusket inom idrotten, varför dopar man sig? Vad är doping och vem bestämmer det?

Vi pratar om idrottens antidopingreglemente, vad gäller om du äter medicin och hur söker man dispens? Hur går en dopingkontroll till och finns det en undre åldersgräns för att bli testad? Samhällets normer och kroppsideal, hur blir vi påverkade av det. Vad innebär doping i samhället?

Denna utbildning syftar till att öka kunskapen kring doping och dess effekter. Vi pratar om kosttillskott och energidrycker och eventuella risker med det.

Målgrupp

Aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar.

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.