HLR med hjärtstartare/olycksfall och akut sjukdom

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Genom Via Medici erbjuder vi en skräddarsydd utbildning för idrottsledare i att hantera akut sjukdom och olycksfall i väntan på ambulans.

Vid ett hjärtstopp får kroppen obotliga skador efter fem minuter. Efter ca 15 minuter är döden nästan oundviklig. I snitt tar det 14 minuter för ambulansen att anlända.

Om det finns hjärtstartare nära till hands och alla är utbildade i HLR, ökar chansen att fler än 500 av de drygt 10 000 människor som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen överlever.

Mål och syfte

Utbildningen fokuserar på olika sjukdoms-/olycksfallstillstånd och deras orsaker, symtom och behandlingar, fokuserar på vad som är gemensamt för dem alla och vad som är viktigt att göra under den tid det tar för ambulansen att anlända.

Innehåll

 • Hur ser beredskapen ut i samhället och på lokal nivå?
 • Ringa 112
 • Hur fungerar kroppens andning och cirkulation?
 • Hur kontrollerar vi livstecken?
 • Vad är ett plötsligt hjärtstopp?
 • Hur utför vi hjärt- och lungräddning?
 • Vad är en hjärtstartare och varför behöver vi använda den?
 • Hur använder vi hjärtstartaren tillsammans med hjärt- och lungräddning?
 • Medvetslöshet och stabilt sidoläge?
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla, med eller utan tidigare erfarenhet av sjukvårdsutbildningar.

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.