Idrottsföräldrarnas roll

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Som idrottsförälder spelar du en väldigt viktig del i ditt barns idrottande. Att du är närvarande, stöttar, hejar, ställer upp samt skjutsar ditt barn kan ibland vara helt avgörande för fortsatt idrottsutövande.

Utbildningen fokuserar på vilka olika roller en idrottsförälder kan ha och hur dessa roller i sin tur kan påverka barnens mående och idrottsutövande. Du får också reflektera kring din egen, ibland omedvetna, roll som idrottsförälder.

Vi varvar teori och praktik för att lära oss hur vi kan förstärka eller förändra olika beteenden så vi kan undvika negativ press och istället bidra med positiv föräldrastöttning. Föräldrastöttning som i sin tur stärker barnen, föreningen och miljön runt träning och tävling.

Målgrupp

Idrottsföräldrar

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.