Föreningskunskap – Bas

Sidan uppdaterades: 27 februari 2024

Utbildningen är fylld av nyttig information om idrottsrörelsen och föreningslivet där nedanstående frågor och många andra blir besvarade.

 • Vad innebär det att vara medlem i en idrottsförening?
 • Har alla rätt att vara med?
 • Kan man utesluta någon?
 • Vem bestämmer i föreningen?
 • Vad innebär ansvarsfrihet?
 • När behöver stadgarna revideras?

Mål och syfte

Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.

Innehåll

 • Den svenska idrottsrörelsen
 • Ideell förening - vad är speciellt?
 • Stadgar och årsmöte
 • Styrelsens ansvar

Målgrupp

Styrelseledamöter, valberedare, revisorer, ledare och medlemmar.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

OBS! Vi kan skräddarsy alla utbildningar inom föreningskunskap utifrån behov till att bland annat även omfatta följande områden:

 • För vem finns vi till? Verksamhetsidé och hur vi tar fram en värdegrund
 • Valberedning
 • Mötesteknik
 • Juridikrelaterade frågor kring föreningskunskap

Sidan publicerades: 11 november 2022

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.