Att arbeta med ledarförsörjning

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Hur kan vi som förening rekrytera, introducera, utveckla och behålla våra ledare? Att arbeta fram en tydlig plan där föreningen svarar på ovanstående frågor, skapar hållbarhet och förutsättningar för en god ledarförsörjning.

En viktig faktor i sammanhanget är hur vi som förening skapar motivation och engagemang hos våra ledare. Utbildningen är anpassningsbar efter behov och det finns material att arbeta vidare med som hjälper föreningen att skapa en hållbar ledarförsörjningsplan.

Målgrupp

Organisationsledare (föreningar och förbund)

Omfattning

2-3 utbildningstimmar (anpassningsbar)

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.