Utbildningswebbar

Sidan uppdaterades: 10 februari 2023

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade utbildningswebbar. Du har på olika sätt möjlighet att ta del av utbildningarna.

RF/SISU:s Kunskapsportal

RF/SISU har samlat alla utbildningar på ett och samma ställe RF/SISU:s Kunskapsportal. Där kan du hitta utbildningar och inspirerasnde lärgruppsmaterial.

Introduktionsutbildning för tränare och Introduktionsutbildning för föreningsledare kan man genomföra på två olika sätt.

  1. Ni gör det internt i er idrottsföreningen som en lärgrupp eller som kurs (tre timmar). Ni kan välja att göra den tillsammans med er idrottskonsulent eller helt på egen hand. Ni väljer själva i vilken ordning ni tar de olika avsnitten, materialen kan användas som ett uppslagsverk.

  2. Utbildningarna är en digital steg för steg utbildning (sekventiell utbildning) som du genomför på egen hand. Utbildningen tar ca två timmar från start till mål.

Introduktionsutbildning för tränare
Introduktionsutbildning för föreningsledare

 

SISU Förlag

Utifrån ämne hittar du fler utbildningar och material på SISU Förlag.

Sidan publicerades: 29 november 2022