Jämställdhet - en självklarhet

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Östergötland vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Att arbeta för jämställdhet handlar om att arbeta för kvinnors rättigheter såväl som för mäns rättigheter. En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

En viktig del av jämställdhetsarbetet är att se till att alla får lika möjligheter att idrotta, att resursfördelningen i föreningar är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor ges lika stora möjligheter som pojkar/män att bli ledare och tränare.

Idrottens jämställdhetsarbete ska ha en normmedveten ingång. Det innebär att vi identifierar de normer och strukturer som är styrande idag. När vi lär oss av, och förändrar normen kan vi också rubba på strukturerna.

Med förändringsresan ”jämställdhet för en framgångsrik idrott” ligger fokus på att föreningar ska arbeta mer aktivt för att bli jämställda. Hur ser det ut i vår idrott och förening? Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara på lika villkor hos oss?

RF-SISU Östergötland är med i ett Jämställdhetsråd som är ett samarbete mellan viktiga samhällsaktörer och Länsstyrelsen. RF-SISU Östergötland har en viktig roll i rådet för kommande arbete där ett av fokusområdena för nästa år är Idrott och jämställdhet. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om rådet.

Nedan finns tips på material för er som vill jobba vidare men ta först kontakt med din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Ladda ner A3-affisch

Här idrottar vi jämställt är en affisch i A3-storlek som föreningen kan skriva ut och hänga upp i klubblokalen.

Trygg och inkluderande idrott

Här hittar du stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö.